Інформація щодо видачі технічних умов

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №190 від 27.06.2008 р. та змін до даних Правил, затверджених Наказом Мінрегіонбуду №541 від 09.11.2012 р., замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – споживач або суб’єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об’єкта будівництва з подальшим його приєднанням до системи централізованого водопостачання та водовідведення має отримати технічні умови.

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водопостачання та водовідведення.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об’єкта будівництва.

Замовник, який має намір здійснити будівництво, реконструкцію об’єкту, заміну вуличних амортизованих водопровідних вводів та ділянок каналізаційних мереж з подальшим приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення, має отримати технічні умови на виконання даних робіт в КП «Водоканал м. Ужгорода» (виробничо-технічний відділ, каб. №14, прийомні дні: вівторок, четверг 900 – 1130; 1330 – 1630).

Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску.

Забороняється будь-яке самовільне приєднання об’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо будинкових мереж або до мереж споживачів).

Виконання технічних умов є обов’язковим при розробленні проектів на об’єкти будівництва.

Для одержання технічних умов для будівництва індивідуальних житлових будинків замовник надає:

 1. Копію паспорта власника (перша сторінка та прописка);
 2. Копію ідентифікаційного коду власника;
 3. Заповнений у встановленому порядку інформаційний лист по потребі у воді та по кількості стоків (бланк заповнюється при здачі документів);
 4. Геодезичне знімання (М 1:500) з місцем прив’язки житлового будинку;
 5. Будівельний паспорт;
 6. Дозвіл забудовників (власників) водопровідно-каналізаційних мереж на приєднання (підключення), у випадку відсутності у місці прив’язки житлового будинку мереж ВК, які б належали КП «Водоканал м. Ужгорода»;
 7. Копію державного акту на земельну ділянку;
 8. Заяву на ім’я директора КП «Водоканал м. Ужгорода».

Вартість технічних умов (включаючи ПДВ) – 1619,81 грн..

Для одержання технічних умов для будівництва об’єктів юридичними особами (ФОП, підприємствами, організаціями) замовник надає:

 1. Копію паспорта власника (перша сторінка та прописка) для ФОП;
 2. Копію ідентифікаційного коду власника;
 3. Заповнений у встановленому порядку інформаційний лист по потребі у воді та по кількості стоків (розрахунок виконується проектною організацією, що здійснює проектування об’єкту);
 4. Геодезичне знімання (М 1:500) з місцем прив’язки об’єкту забудови;
 5. Містобудівні умови та обмеження на об’єкт забудови (або копія рішення міської ради, або дозвіл на початок будівельних робіт);
 6. Дозвіл забудовників (власників) водопровідно-каналізаційних мереж на приєднання (підключення), у випадку відсутності у місці прив’язки об’єкту забудови мереж ВК, які б належали КП «Водоканал м. Ужгорода»;
 7. Копію державного акту на земельну ділянку (або договір оренди);
 8. По-поверхові плани (для багатоповерхових житлових будинків та адміністративних споруд, об’єктів громадського призначення);
 9. Заяву або відношення на ім’я директора КП «Водоканал м. Ужгорода».

Вартість технічних умов (включаючи ПДВ) – 3590,86 грн..

Для об’єктів комплексної забудови, вартість технічних умов (включаючи ПДВ) – 6837,85 грн..

Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об’єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об’єкта до системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 07 жовтня 2008 року за №190).

В технічних умовах на приєднання до мереж водопостачання, погодження проектної документації, реєстрації, абонентів водоканалу і заключення договорів, КП «Водоканал м. Ужгород» в частині, що стосується встановлення та типу вузлів обліку, керується вимогами ДСТУ 8994-2020 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Вузли обліку холодної питної води. Технічні вимоги».