Main

Короткий опис підприємства КП «Водоканал м. Ужгорода»

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода», скорочена назва КП «Водоканал м. Ужгорода», засноване на комунальної власності, є майном Ужгородської міської ради та підпорядковане департаменту міського господарства, зареєстровано розпорядженням Голови Ужгородської міської Ради №220 від 06.06.1997р.

 • Адреса: 888000, м. Ужгород, вул. Митна, 1.
 • Основна діяльність – послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
 • Реквізити:
  1. Ідентифікаційний код – 03344326
  2. Вид діяльності за КВЕД:
   1. 36.00 – забір, очищення та постачання води
   2. 37.00 – каналізація відведення й очищення стічних вод
  1. Розрахунковий рахунок – ПАТ «А-Банк» р/р: 26002010002539
  2. МФО 307770
 • Чисельність персоналу – 458 чол.
 • Середня заробітна плата за 2015 р. – 3453 грн.
 • Кількість абонентів – 43417 чол.
 • Чисельність населення , що обслуговується – 116100 чол.
 • Підйом води за 2015 р. – 8679,1 тис. м3.
  1. Подача води – 7533,9 тис. м3.
  2. Втрати води – 2392,7 тис. м3.
  3. або – 30% від подачі води в систему.
 • Години подачі води для споживачів міста затверджені рішенням виконкому Ужгородської міської ради за №485 від 18.12.14 р. в такі часи доби:
    з 6.00 до 9.00
    з 12.00 до 14.00
    з 18.00 до 23.00

Починаючи з 15 вересня 2015 року, подача водопостачання до усіх помешкань міста, які мають централізоване водопостачання відбувається безперервно, в тому числі, в години, які не входять до затвердженого графіку. На протязі дня подача води насосними станціями здійснюється в максимальних робочих режимах, тобто, з максимальним тиском на виході з насосних станцій і при максимальному об’ємі води, що подається. І лише у нічний час, починаючи з 12-ої години, через технічні особливості процесу водозабезпечення міста, подача води у міську мережу здійснюється зі зниженим тиском.

 • 10. Спожито електроенергії за 2015 р. – 18375,0 тис. кВт*год. в т.ч.:
  1. Послуги з централізованого водопостачання – 12711,2 тис. кВт*год.
  2. Послуги з централізованого водовідведення – 5663,8 тис. кВт*год.
 • 11. Протяжність мереж:
  1. водопровід – 285,6 км
  2. каналізація – 205,6 км

Населення м. Ужгорода нараховує близько 116,2 тис. осіб. Територія міста займає 3980 га. Перепад висотних геодезичних відміток – 113 м.

Господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення міста та частково прилеглих сіл: Коритняни , Кінчеш , Часловці, Баранинці, Минай – здійснює КП «Водоканал м. Ужгорода». На обліку у підприємства налічується 43417 абонентів, з них:

  1. фізичних осіб /населення/ – 41153
  2. суб’єкти господарювання / підприємства, бюджетні установи, інші/ – 2264.

Рішенням народного комітету м. Ужгорода від 21.07.1945 р. №847 створено підприємство водопроводу і каналізації. Реалізація води з 600 тис. м3 у 1945 р. зросла до 5,6 млн. м3 у 2010 р. За цей час водоканал виріс у велике підприємство, додатково було побудовано ІІ і ІІІ насосні фільтрувальні станції поверхневого водозабору продуктивністю більше 25 тис. м3/добу. Введено в експлуатацію підземний водозабір «Минай» з 22 свердловинами, на території міста є 9 підвищувальних насосних станцій для забезпечення водопостачання висотної забудови (більше 5 поверхів). Побудовані очисні споруди каналізації та 11 станцій перекачування стічних вод.

Протяжність мереж водопроводу складає 285,6 км, каналізації 205,6 км, тоді як в 1945 р. відповідно складала 45 км і 30 км.

 

Водопостачання

Водопостачання м. Ужгорода здійснюється посередництвом поверхневого та підземного водозаборів:

 1. поверхневий водозабір – комплекс насосно-фільтрувальних станцій (НФС-І, ІІ, ІІІ) на дериваційному каналі р. Уж, загальною продуктивністю 37,3 тис. м3/добу;
 2. підземний водозабір – водозабір «Минай», продуктивністю 30,0 тис. м3/добу;
  1. Насосна станція першого підйому НФС-І;
  2. НФС-І збудована в 1929 році з проектною продуктивністю 4 тис. м3. У 50-ті роки реконструйована з доведенням потужності до 12 тис. м3/добу;
  3. НФС-ІІ збудована у 1970 році, продуктивність 13,5 тис. м3/добу;
  4. НФС-ІІІ збудована в 1987 році, продуктивність 11,8 тис. м3/добу;

Вода підземного водозабору “Минай” по всіх показниках відповідає вимогам ДержСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Комплекс доочистки на водозаборі відсутній. Знезаражування води, з метою випередження можливих бактеріологічних забруднень в ході транспортування водогонами у місто та у розподільчій мережі міста, здійснюється рідким хлором у процесі поступлення води у РЧВ.

Склад водозабору:

 1. 22 шт. артезіанські свердловини, у т. ч. 13 шт. – в експлуатації;
 2. резервуари чистої води, загальним об’ємом 9,5 тис. м3;
 3. хлорувальна;
 4. НС II підняття;
 5. Подача води з водозабору у місто здійснюється посередництвом 3-х водогонів: D = 2 х 600 мм, 700 мм.На розподільчій мережі у мікрорайонах житлової забудови розташовані підкачуючі насосні станції у кількості 9 штук, у т. ч.:
  1. 5 шт. – з ємностями запасу води (РЧВ);
  2. 4 шт. – без РЧВ, із забором води з мережі;

 

Водовідведення

Система водовідведення міста складається з:

 1. 205,6 км каналізаційних мереж, у т. ч.:
  1. Головні колектори – 6,5 км
  2. Напірні колектори – 19,6 км
  3. Вулична мережа – 95,3 км
  4. Внутрішньо квартальна та дворова мережа – 84,2 км
 2. 11-ти каналізаційних насосних станцій.

Системою КНС стоки з території міста подаються на КОС.

Стоки через систему підводних колекторів відводяться на каналізаційні станції, які напірними колекторами відводять їх на основні каналізаційні насосні станції (КНС) (№1, №4) лівосторонньої та правосторонньої частини міста. З двох основних КНС стоки потрапляють на каналізаційні очисні споруди (КОС). Облік зворотних вод (очищених стоків) на випуску з КОС у річку Уж здійснюється ультразвуковим витратоміром EXO R – 2. Каналізаційні очисні споруди, проектною продуктивністю 50,0 тис. м3/добу. З огляду на те, що у ¾ частини міста загальносплавна система каналізації, КОС перевантажені. У періоди дощів, сніготанення споруди пропускають 50-80 м3/добу стічних вод.

Проект реконструкції каналізаційних очисних споруд з розширенням потужності до
80 тис. м3/добу не реалізовується через відсутність фінансування.

Технологія очистки стоків на КОС:

 1. механічна очистка (пісковловлювачі, первинні та вторинні відстійники);
 2. біологічна очистка (аеротенки-освітлювачі та аеротенки витіснювачі).

Мул зневоднюється на мулових майданчиках, а потім вивозиться у бурти на території КОС.