Main

Короткий опис підприємства КП «Водоканал м. Ужгорода»

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода», скорочена назва КП «Водоканал м. Ужгорода», засноване на комунальній власності, є майном Ужгородської міської ради та підпорядковане департаменту міського господарства, зареєстроване розпорядженням Голови Ужгородської міської Ради №220 від 06.06.1997р.

 • Адреса: 888000, м. Ужгород, вул. Митна, 1.
 • Основна діяльність – послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
 • Реквізити:
  1. Ідентифікаційний код – 03344326
  2. Вид діяльності за КВЕД:
   1. 36.00 – забір, очищення та постачання води
   2. 37.00 – каналізація відведення й очищення стічних вод
 • Чисельність персоналу – 453 чол.
 • Середня заробітна плата за 2020 рік – 11014 грн.
 • Кількість абонентів – 48536 чол.
 • Чисельність населення, що обслуговується – 119682 осіб
 • Реалізація води за 2020 рік склала – 4939,9 тис. м3
 • На протязі дня подача води насосними станціями здійснюється в максимальних робочих режимах, тобто, з максимальним тиском на виході з насосних станцій і при максимальному об’ємі води, що подається. І лише у нічний час, починаючи з 12-ої години, через технічні особливості процесу водозабезпечення міста, подача води у міську мережу здійснюється зі зниженим тиском.
 • Спожито електроенергії за 2020 рік – 16257 тис. кВт*год. в т.ч.:
  1. Послуги з централізованого водопостачання – 10291 тис. кВт*год.
  2. Послуги з централізованого водовідведення – 5966 тис. кВт*год.
 • Протяжність мереж:
  1. водопровід – 286,3 км
  2. каналізація – 207,8 км

Населення м. Ужгород нараховує близько 115,6 тис. осіб. Територія міста займає 3980 га. Перепад висотних геодезичних відміток – 113 м.

Господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення міста та частково прилеглих сіл: Коритняни, Кінчеш, Часловці, Баранинці, Минай – здійснює КП «Водоканал м. Ужгорода». На обліку у підприємства налічується 48560 абонентів, з них:

 • фізичних осіб (населення) – 45649;
 • суб’єкти господарювання (підприємства, бюджетні установи, інші) – 2911.

Рішенням народного комітету м. Ужгорода від 21.07.1945 р. №847 створено підприємство водопроводу і каналізації. Реалізація води з 600 тис. м3 у 1945 р. зросла до 5,6 млн. м3 у 2010 р. За цей час водоканал виріс у велике підприємство, додатково було побудовано ІІ і ІІІ насосно-фільтрувальні станції поверхневого водозабору продуктивністю більше 25 тис. м3/добу. Введено в експлуатацію підземний водозабір «Минай» з 21 свердловиною, на території міста є 9 підвищувальних насосних станцій для забезпечення водопостачання висотної забудови (більше 5 поверхів). Побудовані очисні споруди каналізації та 13 станцій перекачування стічних вод.

Протяжність мереж водопроводу складає 286,3 км, каналізації 207,8 км, тоді як в 1945 р. відповідно складала 45 км і 30 км.

 

Водопостачання

Водопостачання м. Ужгород здійснюється посередництвом підземного та поверхневого водозаборів:

 1. підземний водозабір – водозабір «Минай», продуктивністю 30,0 тис. м3/добу;
 2. поверхневий водозабір – комплекс насосно-фільтрувальних станцій (НФС-І, ІІ, ІІІ) на дериваційному каналі р. Уж, загальною продуктивністю 37,3 тис. м3/добу:
  1. НФС-І збудована в 1929 році з проектною продуктивністю 4 тис. м3. У 50-ті роки реконструйована з доведенням потужності до 12 тис. м3/добу;
  2. НФС-ІІ збудована у 1970 році, продуктивність 13,5 тис. м3/добу;
  3. НФС-ІІІ збудована в 1987 році, продуктивність 11,8 тис. м3/добу;

Вода підземного водозабору “Минай” по всіх показниках відповідає вимогам ДержСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Комплекс доочистки на водозаборі відсутній. Знезаражування води, з метою випередження можливих бактеріологічних забруднень в ході транспортування водогонами у місто та у розподільчій мережі міста, здійснюється рідким хлором у процесі поступлення води у РЧВ.

Склад водозабору:

 1. 21 шт. артезіанські свердловини, у т. ч. 14 шт. – в експлуатації;
 2. резервуари чистої води, загальним об’ємом 9,5 тис. м3;
 3. хлорувальна;
 4. НС II підняття;
 5. Подача води з водозабору у місто здійснюється посередництвом 3-х водогонів: D = 2 х 600 мм, 700 мм.На розподільчій мережі у мікрорайонах житлової забудови розташовані підкачуючі насосні станції у кількості 9 штук, у т. ч.:
  1. 4 шт. – з ємностями запасу води (РЧВ);
  2. 5 шт. – без РЧВ, із забором води з мережі;
 6. Водопостачання мікрорайону «555» (31 військове містечко) в с. Горяни запезпечується окремою а/св з насосною станцією.

 

Водовідведення

Система водовідведення міста складається з:

 1. 207,8 км каналізаційних мереж, у т. ч.:
  1. Головні колектори – 7,43 км
  2. Напірні колектори – 18,2 км
  3. Вулична мережа – 97,77 км
  4. Внутрішньо квартальна та дворова мережа – 84,4 км
 2. 12-ти каналізаційних насосних станцій.

Системою КНС стоки з території міста подаються на КОС.

Стоки через систему самопливних колекторів відводяться на каналізаційні насосні станції, які напірними колекторами відводять їх на основні каналізаційні насосні станції (КНС №1 та №4) відповідно лівосторонньої та правосторонньої частини міста. З двох основних КНС стоки потрапляють на каналізаційні очисні споруди (КОС). Також окремо з КНС №6 стоки безпосередньо потрапляють на КОС. Облік зворотних вод (очищених стоків) на випуску з КОС у річку Уж здійснюється ультразвуковим витратоміром EXO R – 2. Проектна продуктивність КОС складає 50,0 тис. м3/добу. З огляду на те, що у ¾ частини міста загальносплавна система каналізації, КОС перевантажені. У періоди дощів, сніготанення споруди пропускають 50-80 м3/добу стічних вод.

Проект реконструкції каналізаційних очисних споруд з розширенням потужності до
80 тис. м3/добу не реалізовується через відсутність фінансування.

Технологія очистки стоків на КОС:

 1. механічна очистка (пісковловлювачі, первинні та вторинні відстійники);
 2. біологічна очистка (аеротенки-освітлювачі та аеротенки витіснювачі).

Мул зневоднюється на мулових майданчиках, а потім вивозиться у бурти на території КОС.


Біографічна довідка керівника КП «Водоканал м. Ужгорода»
Статут підприємства

Публікація по даній темі: “Якість питної води в місті Ужгород”.