Звіт про діяльність за 2016 рік

Протягом 2016 року підприємство збільшило обсяги реалізації порівняно з 2015 роком води та пропуску стоків на 2,4% і 4,6% відповідно. Внаслідок цього, а також внаслідок зростання тарифів на послуги доходи підприємства зросли на 18,5%, при тому, що затрати на надання послуг зросли на 15,2%. Ріст витрат обумовлений в першу чергу зростанням вартості електроенергії (на 22,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року), реагентів, витратних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій, а також нормативно обумовленим зростанням мінімальної заробітної плати. Деяке зменшення витрат пов’язане із зменшенням ставки єдиного соціального внеску в 2016 році із 37,5% до 22%. В цілому фактична собівартість 1 куб. м водопостачання і водовідведення за вказаний період склала 13,86 грн. і зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,8%. Внаслідок цього збитки від надання послуг за період склали 11067,0 тис. грн і були дещо перекриті доходами від інших видів діяльності (головним чином дотацією на покриття збитків з міського бюджету у сумі 15447,9 тис. грн., 8921,0 тис. грн. з яких були спрямовані на покриття непокритого збитку на 31.12.2015 року), а кінцевий результат від діяльності склав 3494,0 тис. грн. прибутку.

Відбулось зростання поступлення плати за послуги на 11,7%, а нарахування плати зросло на 18,6%. Відсоток сплати нарахованих сум і склав 91,56%. Дебіторська заборгованість зросла на 17,8% (головним чином за рахунок населення, а саме Коритнянської сільради на 3523,6 тис. грн.) і склала 42901 тис. грн. Кредиторська заборгованість зменшилась на 2,5% і склала 18435 тис. грн.

В 2016 році підприємство не отримувало з держбюджету різницю в тарифах, однак отримало з міського бюджету дотацію на покриття збитків у сумі 15,5 млн. грн., внаслідок цього кінцевий фінансовий результат за вказаний період склав прибуток у сумі 3494 тис. грн., за аналогічного періоду минулого року цей результат складав 6471 тис. грн. збитку.

За вказаний період середня заробітна плата по підприємству зросла на 14,8% і склала 3967 грн.

В доповнення до звіту, додається: