Лист-роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України з питань періодичної повірки приладів обліку води та тепла

 21 червня 2011

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 08.06.2011 № 27690/1/1-11 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розглянуло листа Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики від 30.05.2011 № 04-13/11-498 щодо надання роз’яснення в частині періодичної повірки засобів вимірювальної техніки стосовно оплати робіт, пов’язаних з повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), і повідомляє.

Положення Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” поширюються на фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, – власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду та теплову енергію.

Згідно з частиною 4 статті 15 цього Закону «метрологічні центри і територіальні органи за договорами з підприємствами, організаціями та фізичними особами, крім робіт, передбачених частинами 1-3 цієї статті, можуть проводити калібрування, метрологічну атестацію і ремонт засобів вимірювальної техніки, метрологічну експертизу документації, атестацію у метрологічній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань та надавати інші метрологічні послуги відповідно до цього Закону».

Згідно із ст. 21 цього Закону до видів державного метрологічного контролю і нагляду належить у тому числі і повірка засобів вимірювальної техніки.

Статтею 28 цього Закону визначено, що засоби вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (далі – ЦОВМ).

Періодична повірка, обслуговуваня та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, газо-, тепло- та водопостачання.

Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться територіальними органами або метрологічними центрами, уповноваженими на її проведення.

Відповідно до частини 1 статті 46 цього Закону підприємства, організації та фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів метрологічного контролю, визначених статтею 21, а також послуги, передбачені частиною четвертою статті 15 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання комунальних послуг, права та відповідальність споживачів і виконавців цих послуг регламентуються Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 №630.

Відповідно до пункту 15 Правил засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у квартирі (будинку садибного типу) та на вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.

Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. За цей час споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку:

з централізованого постачання холодної та гарячої води – згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці;

з централізованого опалення – згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередній опалювальний період.

У разі несправності засобів обліку води і теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

Згідно із ст. 19 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” відносини між споживачами та виконавцями послуг регулюються договором.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” тарифи розраховуються окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням типового переліку послуг згідно з додатком.

До зазначеного Типового переліку, серед інших, належить і періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки.

Таким чином, підприємства, які надають послуги населенню з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (виконавці), повинні забезпечити виконання робіт з періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії за рахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до укладених між ними договорів.

Тобто виконавець послуг може отримати відшкодування витрат за періодичну повірку, обслуговування і ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку через виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на підставі відповідних договорів.

Якщо ж періодичну повірку засобів обліку не включено до переліку послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, плата за повірку не входить до тарифу на ці послуги. У цьому випадку споживач сам оплачує метрологічні роботи на підставі госпрозрахункового договору з метрологічними центрами або територіальними органами, уповноваженими на проведення цих робіт.

Законом України „Про житлово-комунальні послуги” визначено, що виконавець має право розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, а органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень формують і затвержують ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” встановлення цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також встановлення норм їх споживання та контроль за їх додержанням, дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів у зазначених питаннях належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

   Згідно з частиною 10 статті 28 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» місцеві органи виконавчої влади повинні сприяти проведенню повірки засобів вимірювальної техніки на місці їх експлуатації, у тому числі: надавати відповідні приміщення; забезпечувати допоміжним персоналом і транспортом; повідомляти власників і користувачів засобів вимірювальної техніки про час і місце проведення повірки. Вимоги нормативних документів з метрології ЦОВМ є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Зважаючи на викладене, органи місцевого самоврядування мають визначитись, яким шляхом забезпечити проведення періодичних повірок засобів обліку, що належать споживачам.

Отже, якщо органом місевого самоврядування витрати на здійснення періодичної повірки та ремонту квартирних засобів обліку не внесено до тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, то оплата споживачем цих послуг має здійснюватися згідно з укладеним договором між споживачем та виконавцем послуг або із спеціалізованою організацією з періодичної повірки та ремонту квартирних лічильників.

Заступник Міністра –

керівник апарату

Г.М. Семчук