Станції поверхневого водозабору №1, №2, №3

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2024 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2023 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2022 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2021 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2020 рік
Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2019 рік
Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з комплексу очистки поверхневих вод за 2018 рік

Очистка води здійснюється відповідно до технологічного регламенту.

Технологія очистки на водозаборі – освітлення та фільтрування. Насосним обладнанням вода подається на змішувач вихрового типу де проходить змішування реагентів та сирої води з подальшою її подачею на освітлювачі. Освітлена вода поступає на швидкі фільтри та при досягненні стандартних величин у резервуари чистої води для подальшої подачі її у місто водогонами у кількості – 4 штуки.

Виробничий контроль безпечності та якості води здійснюється у місцях водозабору, на етапах очистки, перед надходженням у водопровідну мережу, а також у розподільній мережі згідно з погодженою санітарно-епідеміологічною службою міста Робочою програмою.

Дослідження проводяться фотометричними, потенціометричними, кондуктометричними, гравіметричними, титрометричними, бактеріологічними (мембранної фільтрації) методами.
При вимірюваннях застосовуються повірені основні засоби вимірюваної техніки: термостат сухо-повітряний ТС-80МІ, вага електронна ANG-200, колориметр фотометричний КФК-3, шафа сухо повітряна ШСвЛ-80-«Касимов», рН/mV-метр/кондуктометр РР-20-Р11 Sartorius, спектрофотометр DR 2800.
Відомчий контроль проводиться атестованою лабораторією підприємства згідно з затвердженою директором підприємства та погодженою начальником санітарно-епідеміологічною службою міста Робочою програмою:

1 раз на добу – скорочений аналіз по бактеріологічним та органолептичним показникам, визначення залишкового алюмінію, поліакриламіду, лужності; рН, електропровідності;

1 раз на тиждень – скорочений періодичний аналіз з додатковим визначенням хлоридів, сухого залишку, амонію;

1 раз на місяць – повний аналіз за 34 показниками хімічного контролю та 4 показниками бактеріологічного контролю.

Кожну годину змінний лаборант перевіряє залишковий хлор (сумарний, вільний, з`в’язаний)

Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює державна санітарно-епідеміологічна служба. Щомісяця (під час загострення епідемічної ситуації частіше) відбираються проби води на хімічні, бактеріологічні, вірусологічні, радіологічні дослідження в залежності від поставленої задачі. Проводяться планові та позапланові перевірки дотримання вимог санітарного законодавства.

Загальні параметри якості сирої води і допустимі норми згідно діючих норм

Параметри
хімічні,
мікробіологічні,
біологічні,
Одиниця виміру Середній показник Допустима норма
Згідно ДСанПіН
2-2-4-171-10
Забарвленість градуси 0-80 ≤20(35)1
Запах бали 0-3 ≤2
Водневий показник рН одиниць рН 6,0-8,3 6,5-8,5
Каламутність НОК 1-860 ≤1,0(3,5)1
Лужність ммоль/дм3 0,6-2,4 не визначається
Жорсткість загальна ммоль/дм3 1,3-3 ≤7,0(10,0)1
Сухий залишок мг/дм3 80-200 ≤1000(1500)1
Сульфати мг/дм3 10-25 ≤250-(500)1
Хлориди мг/дм3 5-10 ≤250-(350)1
Залізо загальне мг/дм3 0,2-1,0 ≤0,2-(1,0)1
Марганець мг/дм3 0,02-0,07 ≤0,05-(0,5)1
Амоній мг/дм3 0,13-0,65 ≤0,5(2,6)1
Нітрити мг/дм3 0,17 ≤0,5(0,1)1
Нітрати мг/дм3 8,9-17,7 ≤50
Окисненість перманганатна мгО/дм3 2-15 ≤5,0
Число лактозопозитивних БГКП у 1дм3 КУО/дм3 >10000 відсутнісь

Загальні параметри якості очищеної води поданої в мережу

Параметри
хімічні,
мікробіологічні,
біологічні,
Одиниця виміру Середній показник Номер та знак застосованих стандартів при вимірюваннях:
Забарвленість градуси 0-3 ГОСТ 3351-74
Запах бали 1-2 ГОСТ 3351-74
Водневий показник рН одиниць рН 6,5-7,7
Каламутність НОК <1,0-3,5 ГОСТ 3351-74
Лужність ммоль/дм3 1,9 СЕВ «Уніф.методи дослідж.якості води
Жорсткість загальна ммоль/дм3 1,3-2,5 ГОСТ 4151-72
Сухий залишок мг/дм3 120-190 ГОСТ 18164-72
Сульфати мг/дм3 17 ГОСТ 4389-72
Хлориди мг/дм3 4,5-9 ГОСТ 4245-72
Залізо загальне мг/дм3 <0,1-0,2 ГОСТ 4011-72
Марганець мг/дм3 0,010-0,02 ГОСТ 4974-72
Амоній мг/дм3 <0,1 ГОСТ 4192-82
Нітрити мг/дм3 0,003 ГОСТ 4192-82
Нітрати мг/дм3 1,3-6,2 ГОСТ 18826-73
Окисненість перманганатна мгО/дм3 1-3 СЕВ «Уніф.методи дослідж.якості води
Хлор залишковий вільний мг/дм3 0,3-0,5 ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв`заний мг/дм3 <0,8 ГОСТ 18190-72
Алюміній залишковий мг/дм3 0,2 ГОСТ 18165-72
Поліакриламід залишковий мг/дм3 0,02 ГОСТ 19355-85
Загальне мікробне число КУО/см3 3 МВ 10.2.1-113-2005
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005
E.coli КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005
Ентерококи КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005