Підземний водозабір «Минай»

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2024 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2023 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2022 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2021 рік

Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2020 рік
Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2019 рік
Результати хіміко-бактеріологічного аналізу питної води централізованих систем водопостачання з водозабору 'Минай' за 2018 рік

Нема потреби у застосуванні технологій очистки води

Виробничий контроль безпечності та якості води здійснюється у місцях водозабору, перед надходженням у водопровідну мережу, а також у розподільній мережі згідно з погодженою санітарно-епідеміологічною службою міста Робочою програмою.

Дослідження проводяться фотометричними, потенціометричними, кондуктометричними, гравіметричними, титрометричними, бактеріологічними (мембранної фільтрації) методами.
При вимірюваннях застосовуються повірені основні засоби вимірюваної техніки: термостат сухо-повітряний ТС-80МІ, вага електронна ANG-200, колориметр фотометричний КФК-3, шафа сухо повітряна ШСвЛ-80-«Касимов», рН/mV-метр/кондуктометр РР-20-Р11 Sartorius, спектрофотометр DR 2800.

Відомчий контроль проводиться атестованою лабораторією підприємства згідно з затвердженою директором підприємства та погодженою начальником санітарно-епідеміологічною службою
міста Робочою програмою:

Кожну годину змінний лаборант перевіряє залишковий вільний хлор.

Щодня – скорочений аналіз з розподільної мережі по бактеріологічним та органолептичним показникам

1 раз на тиждень – скорочений періодичний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу з визначенням бактеріологічних, органолептичним показників, хлоридів, сухого залишку, амонію, рН, загальної жорсткості.

1 раз у квартал – повний аналіз перед надходженням у водопровідну мережу (визначається 27 хімічних та 4 бактеріологічних показників)

1 раз на рік – повний аналіз свердловин.

Державний нагляд за виконанням Санітарних норм здійснює державна санітарно-епідеміологічна служба. Щомісяця (під час загострення епідемічної ситуації частіше) відбираються проби води на хімічні, бактеріологічні, вірусологічні, радіологічні дослідження в залежності від поставленої задачі. Проводяться планові та позапланові перевірки дотримання вимог санітарного законодавства.

Загальні параметри якості сирої води і допустимі норми згідно діючих норм

Параметри
хімічні,
мікробіологічні,
біологічні,
Одиниця виміру Середній показник Допустима норма
Згідно ДСанПіН
2-2-4-171-10
Забарвленість градуси 0 ≤20(35)1
Водневий показник рН одиниць рН 6,6-7,2 6,5-8,5
Каламутність НОК <1,0 ≤1,0(3,5)1
Жорсткість загальна ммоль/дм3 3,65-6,6 ≤7,0(10,0)1
Сухий залишок мг/дм3 253-545 ≤1000(1500)1
Сульфати мг/дм3 13-50 ≤250-(500)1
Хлориди мг/дм3 13,5-83,0 ≤250-(350)1
Залізо загальне мг/дм3 <0,10 ≤0,2-(1,0)1
Марганець мг/дм3 <0,010-0,210 ≤0,05-(0,5)1
Амоній мг/дм3 <0,10 ≤0,5(2,6)1
Нітрити мг/дм3 <0,003 ≤0,5(0,1)1
Нітрати мг/дм3 <2,5-40,84 ≤50
Окисненість перманганатна мгО/дм3 0,48-0,96 ≤5,0
Загальні коліформи КУО/100см3 0 0
E.coli КУО/100см3 0 0
Загальне мікробне число КУО/100см3 0-3 ≤100

Загальні параметри якості очищеної води поданої в мережу

Параметри
хімічні,
мікробіологічні,
біологічні,
Одиниця виміру Середній показник Номер та знак застосованих стандартів при вимірюваннях:
Забарвленість градуси 0 ГОСТ 3351-74
Водневий показник рН одиниць рН 6,8
Каламутність НОК <1,0 ГОСТ 3351-74
Жорсткість загальна ммоль/дм3 5,0 ГОСТ 4151-72
Сухий залишок мг/дм3 400 ГОСТ 18164-72
Сульфати мг/дм3 30 ГОСТ 4389-72
Хлориди мг/дм3 40 ГОСТ 4245-72
Залізо загальне мг/дм3 <0,10 ГОСТ 4011-72
Марганець мг/дм3 <0,015 ГОСТ 4974-72
Амоній мг/дм3 <0,10 ГОСТ 4192-82
Нітрити мг/дм3 <0,003 ГОСТ 4192-82
Нітрати мг/дм3 16 ГОСТ 18826-73
Окисненість перманганатна мгО/дм3 0,64 СЕВ «Уніф.методи дослідж.якості води
Хлор залишковий вільний мг/дм3 0,35 ГОСТ 18190-72
Загальне мікробне число КУО/см3 0 МВ 10.2.1-113-2005
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005
E.coli КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005
Ентерококи КУО/100см3 відсутні МВ 10.2.1-113-2005